Panel composite decorativo

Produto basado nun panel composite de aluminio con pvc apto para arquitectura, decoración e diversas aplicacións industriais, tanto no interior como no exterior.

Transmite tanto a calidez e textura da madeira como a frialdade e dureza dos metais, coas ventaxas propias dos paneles LARSON®, que destacan pola planimetría do producto.

A textura exterior componse dun folio decorativo de alta calidade e resistencia á intemperie e ó paso do tempo. 

Planicidade, lixeireza e resistencia ó lume. Estas tres características fan que o panel NEOPLAK se adapte ás máximas esixencias de seguridade contra o lume que marca o código Técnico da Edificación (clasificación B-s1, d0). As prestacións do núcleo mineral responden aos requerimentos para seguridade en caso de incendio coa referencia a revestimento e envolventes de fachadas nos seus diferentes sistemas de montaxe.

 
© Grupo Alumisan. Tódolos dereitos reservados | Nota Legal | Política de Privacidades e Protección de datos | Política de cookies
SANTIAGO

Sta. Teresa de Jornet, 14
15820 Santiago de Compostela, A Coruña
T. 981 562 690   |   F. 981 562 899   |   F. 900 720 418

LUGO | ASTURIAS | BILBAO | MADRID | SALAMANCA
NEWSLETTER
ESPAZO PRIVADO